În perioada 31 martie - 07 aprilie întrunirile din cadrul proiectului* au avut loc cu locuitorii de pe malul drept al Nistrului care au fost familiarizați cu oportunitățile dezvoltării turismului din mediul rural.
 
Aducem mulțumiri reprezentanților APL care s-au arătat interesați de dezvoltarea turismului rural, ecologic și cultural în regiunea sa, oferind spațiu pentru desfășurarea acestui eveniment. De asemenea, aducem mulțumiri și primarilor care au venit împreună cu potențialii prestatori de servicii turistice rurale locali. Participanții la eveniment au arătat un interes sporit în acest domeniu și au inițiat discuții pe grupe de interes care au continuat și după incheierea oficială a intrunirii.
Hits: 3060

 

În cadrul proiectului ”Bătrînul Nistru consolidează colaborarea satelor nistrene prin dezvoltarea turismului rural, ecologic și cultural”, tot mai mulți locuitori ai Transnistriei sunt familiarizați cu oportunitățile dezvoltării turismului din mediul rural. Proiectul dat este sprijinit de către Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” și finanţat de către Uniunea Europeană, cofinanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Hits: 3117

Astăzi a avut loc lansarea oficială a proiectului  „Bătrînul fluviu consolidează colaborarea satelor nistrene prin dezvoltarea turismului rural, ecologic și cultural", orientat spre sporirea încrederii între locuitorii de pe malul drept și stîng al Nistrului prin implementarea în comun a activităților de dezvoltare economico-culturală, promovarea turismului rural, ecologic şi cultural cu implicarea activă a sectoarelor public, non-gunernamental şi privat.

Hits: 3206

 

La inițiativa unei asociații internaționale de promovare a culturii din Beijing, pe 10 iulie 2013, la Chișinău, a avut loc o întâlnire de lucru cu echipa de creație de la ANTREC Moldova. Această primă întrevedere, a trasat un șir de acțiuni, care se doresc a fi realizate în comun.

Hits: 2849
Festivalul Vinului 2012


In această toamnă, în perioada Zilei Naţionale a Vinului, în câteva sate din centrul Moldovei, am oferit experienţe frumoase prin diverse evenimente turistice. Alături de oaspeţii dragi ne-am bucurat să redescoperim tradiţiile de trai, muncă şi odihnă a neamului. (Articolul conține reportaje TV și foto de la eveniment).

Hits: 3948

ANTREC-Moldova is a non-governmental, apolitical and non-profit organization that promotes rural, ecological and cultural tourism in Moldova from 2000. ANTREC-Moldova is the first professional rural tourism association in our country, that have created a network of guesthouses. The positive results obtained by ANTREC, throughout its activities, is due to our team: country's top specialists involvements in the fields of culture, ethnology, history, law, economics, ecology, crafts, etc.