Pe povîrnişurile văii largi pe care o formează rîuleţul Ceaga în regiunea Căuşenilor, se află amplasat un sat numit Taraclia. Faima sa provine de la una din numeroasele râpe ce se unesc cu această vale şi care este situată în partea de sud-est a satului. Rîpa constituie în sine un monument al naturii, însă valoarea sa este profund amplificată de multitudinea cuiburilor fosiliere ale oaselor care se află aici şi care provin de la animale vertebrate ce populau aceste locuri cu milioane de ani în urmă.

Accesări: 2116

 

Satul Cobani, conform ultimelor investigații istorice, se remarcă ca localitatea cu cea mai timpurie atestare documentară de pe teritoriul republicii - anul 1374. Lîngă acest sat, de-a lungul pîrîului Camenca, își are începutul unul dintre cele mai impresionante monumente ale naturii din țară: șirul toltrelor, formațiune specifică zonei Prutului de Sus și o prezență unică în Europa.

Accesări: 2026

 

Rezervaţia Prutul de Jos a fost organizată în 1991, pe o suprafaţă de 1691 ha. Este situată în bălţile din lunca Prutului Inferior şi include în hotarele sale lacul Beleu şi lunca din jur.

Accesări: 2019

 

Din multitudinea acestor mărturii desprindem frecvent numele peisajului Ţâpova, perlă a naturii, fără de care nu ne putem imagina valea Nistrului. Situată pe malul drept al bătrînului Tyras, între satele Horodişte şi Ţâpova, rezervaţia naturală cuprinde în arealul său malul de piatră abrupt al Nistrului împreună cu un fermecător canion.
Accesări: 2016

 

Rezervaţia Rudi – Arioneşti este situată la 15 km de orăşelul Otaci, pe malul drept al Nistrului şi include în limitele sale trei defilee împădurite: Rudi, Arioneşti şi Tătărăuca, cu o suprafaţă totală de 916 ha.

Fenomene inedite, ce dau un farmec particular acestor locuri, se întîlnesc chiar de la începutul defileului: stîncile cu fisuri eoliene. Pe parcursul mileniilor, vîntul şi ploile au şlefuit calcarele sarmatice, creînd forme bizare, alveolate de adîncituri, numite firide eoliene. În zilele cu o anumită direcţie a vîntului, ele emit sunete melodioase.

Accesări: 1975

 

Această configuraţie geografică, situată în partea de nord-est a satului Raşcov, pe o suprafaţă de 214 ha, include trei defilee cu maluri stîncoase, pe alocuri greu accesibile. Gura unuia din aceste defilee, abundent împădurită, se deschide spre Nistru ca o insulă verde, chiar în centrul satului Raşcov, lîngă biserica catolică Sf. Rostan. Cu maluri înalte pînă la 150-180 m, prăpăstioase, defileul şerpuieşte iscusit prin masivul calcaros. Fiecare cotitură îşi oferă alte privelişti, cu alte nuane.

Accesări: 1890

Contacte

str. S. Lazo, 13
(+373) 79 23 78 23
antrec@moldova-tourism.md

Autentificare

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Moldova este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, non-profit. Asociatia a fost creata in septembrie 2000 si este initiatorul deschiderii primelor afaceri rurale in Republica Moldova. Rezultatele obținute de ANTREC de-a lungul activității sale se datorează echipei noastre formate din specialiști si formatori naționali din diverse domenii precum cultură, etnologie, istorie, drept, economie, ecologie, meșteșuguri etc.