Peştera ”Emil Racoviţă” este situată lîngă satul Criva, în nordul republicii, şi ocupă locul trei în Europa şi locul şapte în lume, printre peşterile în ghips. A fost descoperită în anul 1959, iar cercetările ştiinţifice au început în anul 1977. La ora actuală sunt cunoscute si cartografiate circa 90 km de labirinturi şi tuneluri, situate în 3-4 nivele.

Accesări: 3101

 

La est de satul cu acelaşi nume, rîuleţul Duruitoarea a săpat prin şirul de toltre un defileu adînc. Povârnişurile repezi, calcaroase sunt împănate de grote, peşteri şi sunt împodobite cu stînci de forme ciudate. Grota Duruitoarea Veche este cunoscută ca o renumită aşezare umană din epoca pietrei cioplite.

Accesări: 2885

 

La 13 km sud spre Tîrnova şi la 3 km de satul Mândâc, în cîmp deschis sub forma unei oaze verzi, se află ”Vila Mândâc”, conacul de vacanţă al familiei Oganovici. Fondată în 1896, pe un teren de 14 ha, înconjurată de o grădină, casa cu parter şi etaj este creată în spiritul modernului romantic, cu un aspect pitoresc datorat în bună parte aoperişurilor în pante. Grădina este plantată cu pomi fructiferi, iar arborii decorativi sunt utilizaţi doar la conturarea aleilor, a hotarelor vilei şi la alcătuirea grupurilor decorative din apropierea lacului şi a boschetelor.
Accesări: 2645

 

Carsturile de la Raşcov includ partea de vest a Dealului Roşu din împrejurimile satului Raşcov, cu o suprafaţă de 123 ha. Este un exponent clasic al fenomenelor carstice din Republica Moldova. Pentru speologi un neasemuit paradis îl reprezintă fisura carstică de numai 5 m lăţime şi 50 m adîncime, cu o lungime de peste 500 m.

Accesări: 2581

 

Rezervaţia «Pădurea Domnească», fondată în august 1993, pe o suprafaţă de circa 6.032 ha amplasată lîngă satul Balatina, reprezintă una din cele mai vechi păduri din lunca Prutului şi din întregul ţinut. Ea îmbracă Prutul în haina verde pe o distanţă de aproximativ 60 km. Este o pădure tipică de luncă inundabilă, deşi inundaţiile nu mai sunt actuale după construcţia barajului şi a lacului de acumulare de la Stînca-Costeşti, în amonte pe Prut.

Accesări: 2569

 

Prutul, - numit de către Herodot "Pyretus", iar de către sciti "Porata", este al doilea rîu mare ce străbate pămînturile Moldovei. Îşi are obîrşia în Carpaţi, la poalele vîrfului Hoverla (masivul Cernogora), la o altitudine de 1600 m şi intră pe teritoriul Republicii Moldova în nordul acesteia, lîngă satul Briceni.

Accesări: 2550

 

Defileul Saharna este situat la 6 km de la oraşul Rezina, alături cu rîul cu acelaşi nume. Din timpurile de demult, defileul Saharna îşi datorează renumele mănăstirii Troiţa, întemeiată în 1776 de către Vartolomeu Crivorucica şi declarată astăzi monument istorico-arhitectural de stat. Pe măsură ce te adînceşti mai mult în canion, începi să auzi, din ce în ce mai puternic, vuietul celor 22 de cascade. Cea mai mare dintre ele cade de la înălţimea de patru metri.
Accesări: 2341

 

Urmînd drumul din valea Prutului, între satele Brăneşti şi Cobani, întîlnim rezervaţia peisagistică ”Suta de movile”, un fenomen unic în spaţiul dintre Prut şi Nistru. În realitate movilele sunt cu mult mai multe, peste 3500, ocupînd o suprafaţă de circa 1072 de hectare, cu o lungime de peste 8 kilometri şi o lăţime ce variază între 1,7 km si 2,3 km. Înălţimea lor variind între 1,5 şi 30,5 m. Cea mai renumită fiind ”Movila Ţiganului”.
Accesări: 2222

Contacte

str. S. Lazo, 13
(+373) 79 23 78 23
antrec@moldova-tourism.md

Autentificare

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Moldova este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, non-profit. Asociatia a fost creata in septembrie 2000 si este initiatorul deschiderii primelor afaceri rurale in Republica Moldova. Rezultatele obținute de ANTREC de-a lungul activității sale se datorează echipei noastre formate din specialiști si formatori naționali din diverse domenii precum cultură, etnologie, istorie, drept, economie, ecologie, meșteșuguri etc.