or. Chișinău

Parcul Catedralei se află în centrul orașului Chișinău. Acesta a fost fondat în anul 1836, pe o suprafața de câteva hectare. Parcul are 8 intrări care duc spre Catedrala "Nașterea Domnului", Clopotnița și Agheasmatarul, formând un ansamblu. Catedrala și parcul au o vechime de peste 170 de ani.

Accesări: 1046

 

Mileştii Mici, r-nul Ialoveni

Combinatul este de fapt un oraș vinicol subteran, apărut în urma extragerii zăcămintelor de calcar in anii ‘70 ai secolului XX, la o adâncime de 40-85 m. Complexul de galerii (pivnițe) de la Mileștii Mici este cel mai mare din Europa, întinzându-se pe aproape 250 km, din care doar 120 km sunt folosiți. Combinatul dispune de cea mai mare colecție de vinuri din lume – „Colecția de Aur”, care numără cca 1,5 mln. butelii de vin.

Accesări: 1498

 

or. Chișinău

Biserica a fost construită in anul 1752 pe locul unei cetăţi distruse în sec. al XVII - lea de către tătari/turci de către serdarul Vasile Mazarache. Face parte din categoria monumentelor de plan triconic caracteristic pentru tradiţiile arhitecturii medievale moldoveneşti din sec. XV-XVI şi este divizat de la răsărit spre apus în pronaos, naos şi altar.

Accesări: 1100

 

or. Chișinău

Parcul se întinde pe o suprafață de 145 de hectare dintre care 9 hectare suprafață de apă. A fost amenajat în 1968 pe locul unui deal cultivat cu trandafiri, fiind trase alei și diguite malurile apelor.

Accesări: 1062

 

satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Mănăstirea Vărzăreşti (mănăstire de călugăriţe), cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru, se află în satul Vărzăreşti la 70 km de capitala Chişinău, în apropiere de oraşul Nisporeni. Este considerată prima ca vechime, dintre mănăstirile Basarabiei documentar fiind pomenită într-un hrisov din 25 aprilie 1420, de pe timpul lui Alexandru cel Bun.

Accesări: 1115

 

s. Cojuşna, r. Strășeni

La 30 km de Chișinău, fabrica de vinuri Cojușna, fondată în anul 1908, este renumită prin colecția sa de peste 1 mil. de sticle de vinuri vechi și beciurile care se întinde pe o distanță de mai bine de 1km. Întreprinderea produce peste 10 soiuri de vin, majoritatea fiind vinuri albe, cât și băuturi alcoolice tari.

Accesări: 1681

 

s. Porumbeni, Criuleni

În prezent Centrul ştiinţifico-practic „Porumbeni” este filiala Institutului ştiinţifico-practic din Bălţi. Direcţia prioritară de activitate a institutului este ameliorarea, producerea seminţelor şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului. Această direcţie constituie peste 70 la sută din volumul de investigaţii, este integrată într-un program complex, de cercetare, realizat de 8 laboratoare specializate. Institutul desfăşoară cercetări şi în domeniul plantelor aromatice, medicinale şi decorative.

Accesări: 2215

 

Costiujeni, Chișinău

Pe pământurile din Costiujeni se înființează un câmp experimental de viță-de-vie care a fost inaugurat oficial pe 10 septembrie 1910. Principalele sarcini ale acestui câmp constau în studierea și propagarea soiurilor noi de calitate superioară, metodelor de cultivare a viței-de-vie și în special prin cultura altoită, metodele de protecție a plantelor contra bolilor și dăunătorilor aduse pe aceste meleaguri din țările vest-europene odată cu materialul săditor.

Accesări: 2990

 

orașul Căușeni

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Căușeni este un monument arhitectural construit în secolele XVII-XVIII. Este ctitorită de către domnitorul Moldovei Grigore Callimachi și mitropolitul Daniil al Proilaviei. Pictura datează din anul 1763 și este opera zugravilor Stanciul Radu și Voicul.

Accesări: 1087

 

raionul Cahul

Rezervația naturala Prutul de Jos este sinonimul virginității naturii. Ea este amplasată în cursul de jos al râului Prut. În componenta sa intră lacul Beleu și o rețea de bălți care, în ansamblu, formează un ecosistem unic de importanță nu numai națională, dar și internațională și se întinde de la Cahul până la Giurgiulești.

Accesări: 1959

 

orașul Soroca

Panglica asfaltului alunecă printr-o alee verde. Pădure din stânga, pădure din dreapta. O şuviţă de amintire despre filmul "Atamanul Codrilor" ne readuce chipul eroului haiduc Tobultoc, care a băgat groaza în boieri şi negustorii din centru şi sudul Basarabiei, timp de vre-o 12 ani, prin deceniile III-IV ale sec. XIX.

Accesări: 1884

 

or. Chișinău

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" este un centru ştiinţific, curativ, cultural de instruire universitară, postuniversitară prin rezidenţiat şi de formare continuă a specialiştilor medici şi farmacişti din Republica Moldova.

Accesări: 1130

Contacte

str. S. Lazo, 13
(+373) 79 23 78 23
antrec@moldova-tourism.md
antrec_ong@yahoo.com

Autentificare

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Moldova este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, non-profit. Asociatia a fost creata in septembrie 2000 si este initiatorul deschiderii primelor afaceri rurale in Republica Moldova. Rezultatele obținute de ANTREC de-a lungul activității sale se datorează echipei noastre formate din specialiști si formatori naționali din diverse domenii precum cultură, etnologie, istorie, drept, economie, ecologie, meșteșuguri etc.