Tipărire
Accesări: 5854

 

orașul Orhei

Este creaţia unuia dintre cei mai iluştri sculptori pe care l-a dat poporul român omenirii şi posterităţii - Oscar Han. Acesta a mai fost și autorul sculpturilor lui Ferdinand de la Chişinău şi Ismail, ridicate în aceiaşi vreme. Statuia din bronz îl reprezintă pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramolă domnească.

Postamentul din piatră gălbuie de Cosăuţi are o formă octogonală, fiind amplasat pe un soclu în două trepte. Legătura dintre postament şi statuie este realizată prin intermediul unei forme cilindrice. Imaginea statuară este redată în mişcare. Este practic unul din puţinele monumente din bronz de aşa proporţii păstrate pe teritoriul Basarabiei, din perioada interbelică. Vasile Lupu a fost domnitor al Moldovei: aprilie 1634 - aprilie 1653 şi 8 mai 1653 - 16 iulie 1653.

Prima amplasare a monumentului a fost în centrul oraşului Orhei în anul 1938-39, primar la acea vreme fiind Vasile Mahu. A doua reamplasare a fost în 1972 în curtea bisericii "Sfântul Dumitru" din Orhei, ctitorul căreia a fost Domnitorul Moldovei Vasile Lupu (1636). În prezent monumentul este amplasat în centrul orașului Orhei.

Monumentul lui Vasile Lupu este inclus în:

> Ruta turistică N6. Clic aici pentru detalii despre această rută...