Tipărire
Accesări: 3808

 

satul Dolna, raionul Străşeni

Rezervaţia știinţifică este arie naturală protejată de stat și se întinde pe o suprafaţă de 5177ha la 49 km de capitala Chişinău (ocolul silvic Lozova, raionul Străşeni). Rezervaţia a fost organizată în anul 1971. Vegetaţia silvică este reprezentată de păduri foioase (de gorun, stejar şi fag) de tipul pădurilor central-europene. Covorul ierbos este format din peste 750 specii de plante.

Bogată este şi fauna rezervaţiei care este constituită din 34 specii de mamifere, peste 100 specii de păsări, 7 specii de amfibii, 6 specii reptile şi peste 8000 specii de insecte. Aici poate fi admirat cerbul nobil, căprioara, mai rar pisica sălbatică, bursucul, jderul de pădure, nevăstuica.

Rezervaţia este de fapt un tezaur naţional, ce păstrează un valoros genofond floristic şi faunistic.

Rezervația științifica "Codrii" este inclusă în:

> Ruta turistică N13. Clic aici pentru detalii despre această rută...