Tipărire
Accesări: 4161

 

Începutul itinerarului:  Piaţa ONU – str. Ismail – str. Albişoara – bd. Renaşterii – str. Aerodromului - str. Kiev – str. Alecu Russo - str. Dimo - piaţa Voluntarilor bulgari - bd. Renaşterii – str. Petru Rareş - str. Buna Vestire

Retur: str. Moara Roşie - str. Petru Rareş - str. Ierusalim – str. Puşkin- str. Albişoara – str. Alexandri – bd. Ştefan cel Mare si Sfânt - str. I. Creangă – bd. Alba Iulia – or. Durleşti – telecentru – str. Gh. Asachi – str. Ismail – str. L.N. Tolstoi – str. Bucureşti – str. Ciuflea – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – str. Gavriil Bănulescu-Bodoni - str. 31 august 1989

Obiective incluse în traseu:

Biserica Naşterea Maicii Domnului


 

or. Chișinău

Biserica a fost construită in anul 1752 pe locul unei cetăţi distruse în sec. al XVII - lea de către tătari/turci de către serdarul Vasile Mazarache. Face parte din categoria monumentelor de plan triconic caracteristic pentru tradiţiile arhitecturii medievale moldoveneşti din sec. XV-XVI şi este divizat de la răsărit spre apus în pronaos, naos şi altar.

Citește mai departe: Biserica Naşterea Maicii Domnului

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena


 

or. Chișinău

Biserica cu hramul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena din oraşul Chişinău a fost zidită din piatră la 1777, pe vârf de deal, la poalele căruia curge râul Bâc. Ea este considerată una din cele câteva biserici vechi medievale moldoveneşti, după aspectul său exterior, ce este obişnuit locaşurilor sfinte din secolul al XIII-lea.

Citește mai departe: Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena

Biserica Tuturor Sfinţilor


 

or. Chișinău

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Citește mai departe: Biserica Tuturor Sfinţilor

Biserica Buna Vestire


 

or. Chișinău

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Biserica a fost ridicată în 1810 pe locul alteia mai vechi.

Citește mai departe: Biserica Buna Vestire

Biserica Apostolica Armeneasca


 

or. Chișinău

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Este biserica comunităţii armeneşti, construită începând cu anul 1803, fiind folosite fundaţiile unei biserici moldoveneşti mai vechi.

Citește mai departe: Biserica Apostolica Armeneasca

Biserica Sf. Vineri


 

or. Chișinău

Biserica de lemn a fost sfințită de către Prea Sfințitul Teodosie Snagoveanule, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor la vremea aceea, în ziua de 26 iulie 1998. Hramul bisericii este Sfânta Cuvioasă Parascheva, (în grecește "paraschevi" înseamnă "vineri").

Citește mai departe: Biserica Sf. Vineri

Biserica Romano - Catolică Providența Divina


 

or. Chișinău

Centrul spiritual al Episcopiei romano-catolice de Chişinău este catedrala "Providenţa Divină" din Chişinău. Aici se află catedra episcopului, iar în capela adiacentă catedralei se păstrează icoana Sfintei Fecioare Maria, Maica Bunului Sfat, patroana diecezei.

Citește mai departe: Biserica Romano - Catolică Providența Divina

Biserica "Schimbarea la Față"


 

or. Chișinău

Catedrala Schimbarea la Faţă, fosta biserică Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, a fost construită în 1902 şi sfinţită la 19 mai/1 iunie acelaşi an. Catedrala a fost zidită pe banii donaţi de guvernatorul general - Constantin Aleksandrovici.

Citește mai departe: Biserica "Schimbarea la Față"

Biserica "Sf. Nicolae"


 

or. Chișinău

Locaşului sfânt i s-a dat denumirea de "Sfîntul ierarh Nicolae" în memoria primului ctitor-felcerul Nicolae Ivanov. Construcţia bisericii începe la 1901, după proiectul arhitectului orăşenesc V.Ţiganco, și finisează în luna decembrie 1901.

Citește mai departe: Biserica "Sf. Nicolae"

Catedrala Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel


 

or. Chișinău

La 11 noiembrie 2000 a fost sfinţită biserica de jos, cu hramul Sfântul Vasile cel Mare, a catedralei în construcţie, cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

Citește mai departe: Catedrala Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Mănăstirea Sf. Andrei


 

or. Durleşti

Construită în 24 septembrie 2000. Biserica are forma corăbiei lui Noe. Stilul este gotic cu linii clasice geometrice, cu ferestre înalte şi înguste. În domeniul miniaturii biserica data aminteşte de cultul monahal al lui Ștefan cel Mare de la mănăstirea Putna (Romania).

Citește mai departe: Mănăstirea Sf. Andrei

Mănăstirea Ciuflea


 

or. Chișinău

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Citește mai departe: Mănăstirea Ciuflea

Catedrala Naşterea Domnului


 

or. Chișinău

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Iniţiativa înălţării Catedralei îi aparţine mitropolitului Gavriil Bănulescu - Bodoni (1812–1821), locul amplasării sale fiind indicat în primul plan urbanistic al Chişinăului din 1817.

Citește mai departe: Catedrala Naşterea Domnului

Biserica Sf. Teodora de la Sihla


 

or. Chișinău

Capelă liceului pentru fete a zemstvei basarabene, a fost construită în 1895, ctitori Teodor Krupensky şi Eufrosinia Veazemsky, arhitect A.I. Bernardazzi. Amplasarea şi structura spaţială diferă de cele tradiţionale, clădirea fiind ajustată la circumstanţele locului.

Citește mai departe: Biserica Sf. Teodora de la Sihla

Biserica Sf. Pantelimon


 

or. Chișinău

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. A fost construită în zidită la 1891, în spiritul stilizărilor istorice, în baza arhitecturii medievale greceşti, arhitect A.I. Bernardazzi.

Citește mai departe: Biserica Sf. Pantelimon