Traseul:  Chişinău – Orhei - Ţîpova – Lalova –Rezina – Saharna – Buciuşca

Durata traseului: 2 zile/1 noapte

Distanţa traseului: 360 km

Cazare: Lalova

Obiective incluse în traseu:

Catedrala "Sf. Dumitru"


 

orașul Orhei

Catedrala "Sfântul Dumitru" este un monument medieval de arhitectură, construit din piatră în anul 1636. Ctitorul Catedralei a fost Domnitorul Moldovei Vasile Lupu în anii 1634-1653. Catedrala "Sf. Dumitru" a fost construită pe un promontoriu de la marginea de sud-vest a oraşului.

Citește mai departe: Catedrala "Sf. Dumitru"

Biserica "Sf. Nicolae"


 

orașul Orhei

Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” a fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, fiind reconstruită la sfârșitul aceluiași secol. Arhitectura acesteia este în spiritul bisericilor eclectice ruse.

Citește mai departe: Biserica "Sf. Nicolae"

Monumentul lui Vasile Lupu


 

orașul Orhei

Este creaţia unuia dintre cei mai iluştri sculptori pe care l-a dat poporul român omenirii şi posterităţii - Oscar Han. Acesta a mai fost și autorul sculpturilor lui Ferdinand de la Chişinău şi Ismail, ridicate în aceiaşi vreme. Statuia din bronz îl reprezintă pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramolă domnească.

Citește mai departe: Monumentul lui Vasile Lupu

Mănăstirea terestră Saharna


 

s. Saharna, r. Rezina

Mănăstirea Saharna (mănăstire de călugări) cu hramul Sfânta Treime a fost întemeiată în anul 1776 de monahul Vartolomeu Ciungul (Krivorucikoi). Biserica mare, cu hramul Sfânta Treime a fost construită între 1818-1821. Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului (paraclisul de iarnă) a fost construită în 1863.

Citește mai departe: Mănăstirea terestră Saharna

Complexul rupestru monastic Saharna


 

s. Saharna, r. Rezina

Ansamblul monastic, situat la 110 km depărtare de orașul Chișinău, este compus din două mănăstiri: una rupestră (Bunavestire) și alta terestră (Sf. Treime). Istoria mănăstirii rupestre se cunoaște foarte puțin, neștiindu-se data precisă a întemeierii și cine sunt întemeietorii. Întregul ansamblu, este unul din cele mai vechi așezăminte din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova.

Citește mai departe: Complexul rupestru monastic Saharna

Cetatea geto-dacică „Saharna Mică” şi „Saharna Mare”


 

s. Saharna, r. Rezina

Fortificația de la Saharna Mică este amplasată pe un promontoriu stâncos, la o altitudine de 347 metri, aşezarea reprezintă un model relevant în sistemul de fortificaţii edificate în prima epocă a fierului de către comunităţile traco-getice din zona Nistrului Mijlociu.

Citește mai departe: Cetatea geto-dacică „Saharna Mică” şi „Saharna Mare”

Conacul moşieresc Apostolopulo Eugenia (sf. sec. XIX)


 

s. Saharna, r. Rezina

Conacul a fost ridicat în secolul al XIX-lea. La începutul secolului al XX-lea aici locuia inginerul Nicolae Apostolopulo. Monumentul de pe mormântul lui a fost executat de prietenul familiei Apostolopulo, celebrul sculptor Alexandru Plămădeală.

Citește mai departe: Conacul moşieresc Apostolopulo Eugenia (sf. sec. XIX)

Stânca Grimidon


 

s. Saharna, r. Rezina

Până a începe construcția noii mănăstiri, Vartolomeu cu o mică comunitate de călugări trăiseră în mănăstirea din stâncă. Însă viața în acel loc era foarte anevoioasă și părintele Vartolomeu hotărăște construcția unei mănăstiri terestre, care ar fi fost și aproape de căile de comunicare din localitățile apropiate, și așezată într-un loc unde liniștea călugărilor nu avea să fie tulburată prea mult de forfota lumească.

Citește mai departe: Stânca Grimidon

Cascadele râulețului Saharna


 

s. Saharna, r. Rezina

În partea dreaptă a Nistrului se află rezervația peisagistică ”Saharna”. Ea include aria din cursul inferior al pârâului Saharna, cu un relief cu altitudini de până la 230 m, foarte fragmentat și pitoresc, ce creează peisaje naturale impresionante. Aici se găsesc două masive silvice, o vâlcea cu o mică cascadă, peșteri, rămășițele unei mănăstiri în piatră, ansamblul mănăstirii construite în sec. XIX și alte monumente.

Citește mai departe: Cascadele râulețului Saharna

Mănăstirea rupestră Ţîpova


 

s. Ţîpova, r. Rezina

Mănăstirea rupestră “Țîpova” este săpata în rocile calcaroase pe vârful unei stânci abrupte, deschizând o priveliște fermecătoare a luncii fluviului Nistru, ea fiind perfect armonizată cu natura din jur. Primele încăperi ale schitului au fost construite mai la nord de actuala mănăstire, într-o stâncă, pe deasupra unui mal abrupt.  A fost fondata la începutul sec. XVI (în unele documente istorice datează din sec. XII-XIV).

Citește mai departe: Mănăstirea rupestră Ţîpova

Biserica terestră Ţîpova


 

s. Ţîpova, r. Rezina

La începutul sec. al XIX-lea complexul mănăstirii Ţipova funcționa ca schit, iar în 1842 se desființează. În anul 1828, pe deal, deasupra complexelor rupestre s-a înălțat biserica schitului, care revine în 1919 mănăstire. Până atunci, schitul s-a aflat sub administrarea mănăstirii Saharna.

Citește mai departe: Biserica terestră Ţîpova

Pădurea "Stânca Horodişte" - Funduc


 

s. Ţîpova, r. Rezina

Una dintre cele mai pitorești rezervații cu relief specific, situat pe malul drept al Nistrului, este Țipova (306 ha), între satele Horodiște și Țipova. Ea cuprinde malul înalt abrupt al Nistrului și defileul pârăiașului Țipova, ambele cu forme priporoase de relief, cu grote și peșteri. Defileul are o adâncime de 120-200m și se deschide spre valea Nistrului, iar cascadele au căderi de apă de 10-16m.

Citește mai departe: Pădurea "Stânca Horodişte" - Funduc

 

Contacte

str. S. Lazo, 13
(+373) 79 23 78 23
antrec@moldova-tourism.md

Autentificare

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Moldova este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, non-profit. Asociatia a fost creata in septembrie 2000 si este initiatorul deschiderii primelor afaceri rurale in Republica Moldova. Rezultatele obținute de ANTREC de-a lungul activității sale se datorează echipei noastre formate din specialiști si formatori naționali din diverse domenii precum cultură, etnologie, istorie, drept, economie, ecologie, meșteșuguri etc.