În această localitate vom găsi un suflu deosebit, nemaiîntâlnit deja prin multe sate - suflul dragostei de trecut, de tradiție și neam. Aici nici vorbă de modernitate - întîlnești drumuri pietruite sau de țară, fântâni cu cumpănă, case acoperite cu stuf și garduri din nuiele. Este un sat atât de bine conservat încât este un adevărat muzeu în aer liber.

 

În sat a fost inaugurată o „Casă Mare”. Uşa ei este deschisă pentru toţi cei ce doresc să cunoască mai multe despre cea mai frumoasă odăiţă a moldoveanului. Aici sunt ţinute lucrurile mai de preţ şi sunt primiţi oaspeţii dragi.

Oamenii locului spun că oricine va sosi la Negrea nu va cunoaşte plictiseala. E curăţenie şi frumuseţe în jur, iar oamenii sunt deosebiţi–muncitori, talentaţi şi legaţi sufleteşte de sat.

În sat se află  Mănăstirea "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", mănăstire de călugăriţe. Care dispune de 30 de chilii, trapeză, stăreţie, biserică de vară, biserică de iarnă, de pământ arabil şi celelalte încăperi auxiliare necesare. La mănăstire au fost aduse părticele a sfintelor moaşte a 18 sfinţi cuvioşi părinţi de la Sfânta Lavra din Kiev.

 

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.