... a fost scrisă pentru prima dată în limba română cu litere latine de către Luca Stroici în anul 1593.

Marele dregător Luca Stroici a fost unul din cei mai învăţaţi boieri ai vremii sale, fiind singurul care a semnat toate actele cu litere latine, fapt care l-a determinat pe Bogdan Petriceicu-Hasdeu să-l numească „părintele filologiei latino-române”.

După opinia lui Hasdeu, Luca Stroici a fost „un boier isteț, sucit, ascuns, fără religiune, care ştia grecește, latinește, nemțește, italienește, polonește și sârbeşte”.

Împreună cu mitropolitul Anastasie Crimca a fost ctitorul mănăstirii Dragomirna (fiind unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură medievală din Moldova ), căreia i-a dăruit biblioteca sa.

 

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.