... cunoscută până în prezent este Mammonth Cave (Peştera Mamut) din SUA

Galeriile sale însumează circa 140 de km lungime.

Iar cea mai lungă peşteră din România este Peştera Vântului din Munţii Pădurea Craiului, care are o lungime totală de 47 km (mai precis 42,165 m), adâncimea de 170 m., altitudinea – 450 m şi descoperită în 1954 de ing. Bagameri Bela, iar în anul 1969 a fost întocmită prima hartă color a galeriei subterane. Primul traseu turistic în interiorul peșterii a fost deschis oficial în anul 2003 și se întinde pe o lungime de aproximativ 730 metri.

Temperatura medie anuală înregistrată în interiorul Peșterii Vântului este de aproximativ 11 grade Celsius, iar fauna este formată din specii de lilieci, precum și diferite specii de păianjeni, melci și miriapode.

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.