...  este considerată a fi primul ziar din spaţiul românesc, apărut în 18 februarie 1790, la Iaşi.

 „Courrier de Moldavie” nu era un ziar în accepţiunea modernă, ci o publicaţie periodică cu caracter de informare militară, editată de soldaţii ruşi ai armatei lui Potemkin (Prințul Grigori Alexandrovici Potemkin, cunoscut în limba română și ca Potemkin a fost un general-feldmareșal rus, demnitar al statului și favorit al țarinei Ecaterina a II-a a Rusiei. A murit în timpul unei călătorii de la Iași la Nicolaev). Acesta din urmă era stabilit la Iaşi, iar din nevoia de a fi informat despre mersul războiului dintre armatele ruse cu cele turceşti, a comandat publicarea unei foi cu ultimele evenimente.

„Courrier de Moldavie” era publicaţie bilingvă, tipărită în limbile franceză şi română. De redactarea în limba română se ocupa Scarlat Sturza (a fost primul guvernator al Basarabiei după anexarea acesteia la Imperiul Rus, în 1812. A fost unicul guvernator de origine română. Era provenit dintr-o familie de boieri moldovenei cu vechi tradiții cărturărești), ginerele lui Constantin Moruzzi (a fost domn în Moldova – 1777-1782).

Primul ziar românesc propriu-zis, Albina românească, condus de Gheorghe Asachi (născut la 01 martie 1788 şi decedat la 12 noiembrie 1869) a fost un poet, prozator și dramaturg român care s-a născut la Herța, în nordul Moldovei (azi în Ucraina), a apărut în acelaşi oraş, în 1 iunie 1829.

 ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.