Culoarea roşie nu a fost întâmplătoare, ci s-a produs în deplin acord cu scopurile urmărite de comunităţile arhaice. Această inovaţie a condus la potenţarea virtuţiilor rituale ale oului. Ea constituie, totodată, elementul fundamental – menit a deschide perspective neaşteptate pentru geneza frumosului, pentru procesul creaţii artistice în genere – care nu va întârzia să se manifeste distinct, deşi în continuă simbioză cu elementul magic şi cu cel religios.


Oul, datorită formei sale, precum şi gălbenuşului, era uşor să fie asemănat cu soarele. La această asociere a contribuit, desigur, şi culoarea roşie a ouălor rituale, nu doar a celor monocrome, ci şi a ouălor încondeiate pe o singură culoare. La care ori fondul, ori desenele rămâneau roşii. Ar mai trebui de adăugat, de asemenea, şi motivul folcloric – de domeniul unor vechi credinţe – al naşterii soarelui dintr-un ou.

 

ANTREC-Moldova is a non-governmental, apolitical and non-profit organization that promotes rural, ecological and cultural tourism in Moldova from 2000. ANTREC-Moldova is the first professional rural tourism association in our country, that have created a network of guesthouses. The positive results obtained by ANTREC, throughout its activities, is due to our team: country's top specialists involvements in the fields of culture, ethnology, history, law, economics, ecology, crafts, etc.