Director adjunct pentru activitate ştiinţifică, Muzeul Naţional de Etnografie si Istorie Naturală.

 • Secretar ştiinţific, Muzeul Naţional de Etnografie si Istorie Naturală.
 • Cercetător ştiinţific superior la Institutul de Arheologie si Etnografie al Academiei de Ştiinţe.
 • Cercetător ştiinţific la Institutul de Arheologie si Etnografie al Academiei de Ştiinţe.
 • Cercetător ştiinţific la Institutul de Arheologie  si Etnografie al Academiei de Ştiinţe.
 • Colaborator ştiinţific superior, Secţia artă populară, Muzeul de Stat de Studiere a Ţinutului din RSSM.
 • Şef sector etnografie, Asociaţia Meşteşugurilor Populare Artistice Artizana.
 • Etnograf în secţia pictorului principal, Asociaţia    Meşteşugurilor Populare Artistice Artizana.

Studiile:

 • Facultatea de Jurnalistică, Universitatea de Stat din Moldova,
 • Doctorantura la Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Conferenţiar universitar în arte vizuale (istoria culturii şi civilizaţiei), Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
 • Doctoratul în Filologie, specialitatea Folclor, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea Litere, conducător ştiinţific profesorul universitar Dumitru Pop.
 • Cursurile masterat, Patrimoniul etnografic,  Facultatea de Etnologie şi Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”.
 • cursurile masterat, Patrimoniu cultural mobil; Patrimoniu cultural imobil; Patrimoniu cultural imaterial,  Catedra Management Artistic şi Culturologie, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
 • Cursurile masterat, Antropologia formelor simbolice,  Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Antropologie culturală şi socială, Facultatea Istorie şi Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Cursurile masterat, Cultura tradiţională,  Facultatea Arte Plastice, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. 
 • Etnologie, Universitatea de Arte din Moldova, apoi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
 • 2000-2007 - Semiotica culturii (Sud-Estul Europei), cursurile masterat, Facultatea  Istorie şi Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova.

Publicaţii:

 • Pâinea: aliment şi simbol. Experienţa sacrului, Î.E.P. Ştiinţa, Chişinău, 1999, 373 p (18,5 c. a.).
 • Costumul popular din Republica Moldova, Chişinău, 2011, 167 p.
 • Covoare basarabene/ Bessarabian carpets. Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2013, 251 p.
 • Peste 15 articole publicate

Contacte

str. S. Lazo, 13
(+373) 79 23 78 23
antrec@moldova-tourism.md

Autentificare

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Moldova este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, non-profit. Asociatia a fost creata in septembrie 2000 si este initiatorul deschiderii primelor afaceri rurale in Republica Moldova. Rezultatele obținute de ANTREC de-a lungul activității sale se datorează echipei noastre formate din specialiști si formatori naționali din diverse domenii precum cultură, etnologie, istorie, drept, economie, ecologie, meșteșuguri etc.