Tipărire
Accesări: 4471

ANTREC Moldova, creată în anul 2000 ca organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, este prima asociatie profesionala in domeniul turismului din mediul rural al Republicii Moldova, care dezvolta o retea de pensiuni turistice rurale.

 

Viziunea

ANTREC este catalizatorul dezvoltari turismului rural – motor de crestere socio-economica a localitatilor rurale, pe principii sustenabile, care valorifica tezaurul spiritual-cultural al tarii, promovand ospitalitatea moldoveneasca la nivelul standardelor inalte.

 Misiunea  

ANTREC – Moldova contribue la dezvoltarea produsului turistic national, prin: elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Turistica in raioanele Moldovei; sustinerea consultativa a prestatorilor de servicii turistice din mediul rural; dezvoltarea sustenabila a turismului in mediul rural;  promovarea produsului touristic national; apararea drepturilor prestatorilor de servicii turistice rurale.

 

Rezultatele pozitive obtinute de catre ANTREC, pe parcursul intregei sale activitati, se  datoreaza implicarii echipei din specialisti de virf ai tarii noastre din domeniile culturii, etnologiei, istoriei, turismului,  legislatiei, economiei, ecologiei,  mestesugaritului, etc. Majoritatea formatorilor asociatiei sunt personalitati notorii. Ei participa, deseori in calitate de voluntari, la diverse manifestari din tara si de peste hotare, promovand valorile noastre autentice, care stau la baza crearii ofertei  turistice nationale.

 

 

Activitatile principale ale ONG „ANTREC Moldova”

I. Initierea dezvoltarii durabile a turismului din mediul rural al Republicii Moldova*

Perioada de implementare: 09.2000 - 11.2002

Rezultate obtinute:

• Identificarea potentialului turistic din Republica Moldova

• Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea turismului in mediul rural al Moldovei

• Sensibibilizarea populatiei locale din zonele cu potential turisc major si crearea oportunitatilor pentru dezvoltarea turismului in zonele rurale ale Moldovei.

Dezvoltarea ofertei turistice in opt gospodarii din zonele rurale ale Moldovei si punerea lor in aplicare (satele Trebujeni, Lozova, Raciula, Palanca, - raioanele Orhei Straseni şi Calarasi)*

 

II. Deschiderea primei pensiuni  rurale din Republica Moldova* (08-05-2002, s.Trebujeni, r.Orhei)

Perioada de implementare: 2000 - 2002

Rezultate obtinute:

• Identificarea potentialului turistic uman al localitatii

• Consolidarea oamenilor activi din localitate pentru dezvoltarea serviciilor turistice

• Elaborarea Conceptiei de creare a pensiunii rurale 

• Consultatii privind organizarea spatiilor de cazare, alimentare si agrement

• Crearea primului atelier de incondeiat Ouă de Paşti* 

• Impulsionarea crearii grupului etnofolkloric "Trebujeneanca" 

• Deschiderea unui magazin de artizanat intr-o casa peste 100 de ani 

• Deschiderea unui atelier mestesugaresc pentru prepararea painii si dulciurilor*

• Lansarea unei expoziţii de pictura si sculptura in lemn (s.Trebujeni, Orhei)

• Ecologizarea malurilor raului Raut in teritoriul satului Trebujeni

 

III. Revitalizarea meşteşugurilor şi tradiţiilor artistice in raioanele Orhei, Calarasi

Rezultate obtinute:

• Deschiderea "Casa mierii" (s. Raciula, r.Calarasi)*

• Promovarea tradiţiilor etnofolklorice de la "Casa Părintească" (s. Palanca, r.Călăraşi)

• Promovarea activităţilor meşteşugăreşti pentru copii de la "Casa Părintească" (s.Palanca, r. Călăraşi)

 

IV. Initierea primului CLUSTER TURISTIC RURAL* 

Perioada de implementare: 2001 - 2002

Rezultate obtinute:

• Consolidarea parteneriatului între fermieri, APL, instituţiile de învăţământ, reprezentanţi ai ONG-urilor, operatorilor&agentiilor de turism si prestatori/potentiali sercicii turistice din mediul rural, mici antreprenori

 

V. Prima Conferinţă Internaţională focusata pe probleme de dezvoltare a turismului rural*

Perioada de implementare: 11.2002

Rezultate obtinute:

• Prezentarea primelor succese in dezvoltarea turismului din mediul rural

• Scimb de bune practici cu omologii din Ungaria, Romania, Polonia, Lituania, Ucraina

• Declaratia–Appel a expertilor participanti la Confrinta, privid necesitatea elaborarii unei Legi stimulatorii pentru dezvoltarea domeniului in Republica Moldova*  

    

VI. Imbunatatirea Cadrului Legal pentru dezvoltarea turismului rural

Perioada: 2002;  2013-2017 

• Elaborarea Proiectul de Lege privind dezvoltarea turismului în zonele rurale ale Moldovei. 

• Modificari la Proiectul de Lege nr. 302 din 01.07.2016, care modifică Legea nr. 352-XVI din 24.11.2006, cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova.

 

VII. Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în mai multe raioane din Moldova.  

Perioada: 2004 – 2014

 

VIII. Diversificarea activităţilor fermierilor in raioane 

Perioada de implementare: 10.2003 - 03.2004

Rezultate obtinute:

• 9 mese rotunde (Chisinau, Orhei, Calarasi, Ungheni, Anenii Noi, Edinet)

• 437 persoane informate

 

IX. Promovarea mestesugaritului cu impact curativ pentru om 

Perioada de implementare: 03.2004

Rezultate obtinute:

•  Prezentări la conferinţa "Factorul curativ în obiectele artizanale de tratament" (statiunea balneara ”Codru”, Calarasi)

 

X. Impulsionarea crearii „Muzeului painii” (s.Valeni, r.Cahul)*

Perioada de implementare: 2002 - 2006

Rezultate obtinute:

• Elaborarea Conceptiei „Muzeul paiii” in baza brutariei si gospodariei Doamnei Vera Caminschi*

• Familiarizarea localnicilor cu beneficiile dezvoltarii turismului

• Intruniri cu localnicii pentru consolidarea unui parteneriat public privat

 

XI. Festivalul Dansului Popular „DULCE FLOARE DE SALCAM”

Perioada de implementare: 2008 - 2013 

Rezultate obtinute:

• Promovarea evenimentului la Expozitii specializate, agentii de turism, tour-operatori, pagina web. 

 

XII. Diversificarea ofertei turistice rurale

Perioada de implementare: 2008 - prezent

Rezultate obtinute:

• Consultatii privind dezvoltarea ofertei turistice ”Avibar”, s, Bardar, Ialoveni.

• Consultatii privind dezvoltarea ofertei turistice in satele Milestii Mici, Costesti, raionul Ialoveni.

 

XIII. Primul Festival Turistic al Traditiilor „Duminica Mare” (s. Domulgeni, r.Floresti)*

Perioada de implementare: 2010

Rezultate obtinute:

• Identificarea spaţiului pentru desfăşurarea Festivalului Turistic al Traditiilor si elaborarea conceptiei lui*

• Crearea şi lansarea ofertei turistice din satul Domulgeni: casa apicultorului, atelier de sculptură în lemn, Muzeul Satului, pensiune turistică

• Consultarea populatiei locale pentru deschiderea afacerilor turistice

• Consolidarea echipei de voluntari din localitate pentru ecologizarea si dezvoltarea turistica a satului.

 

XIV. Initiere in domeniului turismului rural (consultari individuale)

Perioada de implementare: 2000 - prezent

Rezultate obtinute:

• Identificarea potentialului uman al localitatii rurale. (r.Orhei, Ialoveni, Calarasi, Floresti, Glodeni, Soroca, Edinet)

• Consultari individuale oferite potentialilor/sau actualilor prestatori de servicii turistice pentru dezvoltarea afacerilor turistice in mediul rural. 

  

XV. Proiecte implementate in baza granturilor

Perioada 2001-2002

• «Oportunităţi de dezvoltare a comunităţilor rurale», "Cooperarea Moldo-Poloneză"

 

Perioada 2004-2005

• «Crearea zonelor de simbioză în ecoturism, în scopul de a proteja și reproduce floră și fauna»

 

Perioada 2007-2008

• «Turul Moldovei - promovarea zonelor turistice transfrontaliere, etnografice și ecologice» (Moldova-Romania)

 

Perioada 2013-2014

• «Bătrînul fluviu consolidează colaborarea satelor nistrene prin dezvoltarea

turismul rural, ecologic și cultural», Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” UNDP Moldova.

 

Perioada 2014 -2016

• ALECTOR «Rețelele de cooperare între actori a mai multor nivele pentru a avansa standardele de calitate în turismul de patrimoniu la nivel transfrontalier», cu elabotarea Traseului de patrimoniu ”Pomul Vieții”

 

 

* Activitatile de pionerat in Republica Moldova, 

                                                          realizate de catre ANTREC Moldova!