Tipărire
Accesări: 1896

 

Satul Cobani, conform ultimelor investigații istorice, se remarcă ca localitatea cu cea mai timpurie atestare documentară de pe teritoriul republicii - anul 1374. Lîngă acest sat, de-a lungul pîrîului Camenca, își are începutul unul dintre cele mai impresionante monumente ale naturii din țară: șirul toltrelor, formațiune specifică zonei Prutului de Sus și o prezență unică în Europa.