orașul Orhei

Catedrala "Sfântul Dumitru" este un monument medieval de arhitectură, construit din piatră în anul 1636. Ctitorul Catedralei a fost Domnitorul Moldovei Vasile Lupu în anii 1634-1653. Catedrala "Sf. Dumitru" a fost construită pe un promontoriu de la marginea de sud-vest a oraşului.

Accesări: 3577

 

orașul Orhei

Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” a fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, fiind reconstruită la sfârșitul aceluiași secol. Arhitectura acesteia este în spiritul bisericilor eclectice ruse.

Accesări: 3945

 

orașul Orhei

Este creaţia unuia dintre cei mai iluştri sculptori pe care l-a dat poporul român omenirii şi posterităţii - Oscar Han. Acesta a mai fost și autorul sculpturilor lui Ferdinand de la Chişinău şi Ismail, ridicate în aceiaşi vreme. Statuia din bronz îl reprezintă pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramolă domnească.

Accesări: 5854

 

s. Saharna, r. Rezina

Mănăstirea Saharna (mănăstire de călugări) cu hramul Sfânta Treime a fost întemeiată în anul 1776 de monahul Vartolomeu Ciungul (Krivorucikoi). Biserica mare, cu hramul Sfânta Treime a fost construită între 1818-1821. Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului (paraclisul de iarnă) a fost construită în 1863.

Accesări: 6372

 

s. Saharna, r. Rezina

Ansamblul monastic, situat la 110 km depărtare de orașul Chișinău, este compus din două mănăstiri: una rupestră (Bunavestire) și alta terestră (Sf. Treime). Istoria mănăstirii rupestre se cunoaște foarte puțin, neștiindu-se data precisă a întemeierii și cine sunt întemeietorii. Întregul ansamblu, este unul din cele mai vechi așezăminte din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova.

Accesări: 6380

 

s. Saharna, r. Rezina

Fortificația de la Saharna Mică este amplasată pe un promontoriu stâncos, la o altitudine de 347 metri, aşezarea reprezintă un model relevant în sistemul de fortificaţii edificate în prima epocă a fierului de către comunităţile traco-getice din zona Nistrului Mijlociu.

Accesări: 5152

 

s. Saharna, r. Rezina

Conacul a fost ridicat în secolul al XIX-lea. La începutul secolului al XX-lea aici locuia inginerul Nicolae Apostolopulo. Monumentul de pe mormântul lui a fost executat de prietenul familiei Apostolopulo, celebrul sculptor Alexandru Plămădeală.

Accesări: 3829

 

s. Saharna, r. Rezina

Până a începe construcția noii mănăstiri, Vartolomeu cu o mică comunitate de călugări trăiseră în mănăstirea din stâncă. Însă viața în acel loc era foarte anevoioasă și părintele Vartolomeu hotărăște construcția unei mănăstiri terestre, care ar fi fost și aproape de căile de comunicare din localitățile apropiate, și așezată într-un loc unde liniștea călugărilor nu avea să fie tulburată prea mult de forfota lumească.

Accesări: 4151

Contacte

str. S. Lazo, 13
(+373) 79 23 78 23
antrec@moldova-tourism.md

Autentificare

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Moldova este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, non-profit. Asociatia a fost creata in septembrie 2000 si este initiatorul deschiderii primelor afaceri rurale in Republica Moldova. Rezultatele obținute de ANTREC de-a lungul activității sale se datorează echipei noastre formate din specialiști si formatori naționali din diverse domenii precum cultură, etnologie, istorie, drept, economie, ecologie, meșteșuguri etc.