satul Condriţa, mun .Chişinău

Mănăstirea Condriţa a fost fondată în anul 1783 și este situată la marginea satului Condriţa la 25 km de Chișinău. În anul 1946 o parte a clădirilor mănăstirii a fost dată pentru a se organiza aici Şcoala Profesională Agrară. În anul 1947 întreaga mănăstire a intrat în posesia şcolii iar în anul 1960 a fost transformată într-o tabără de vară. Călugării au fost transferaţi la mănăstirile de la Suruceni şi Căpriana.

Accesări: 3877

 

satul Căpriana raionul Străşeni

Mănăstirea Căpriana, mănăstire de călugări cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este una dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din Basarabia. Prima menţionare a mănăstirii datează din timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432). A fost închisă în 1962, dar a fost luată sub protecţia statului ca monument istoric. Cu toate acestea, a fost aproape în totalitate jefuită, au dispărut multe icoane, biblioteca, obiectele bisericeşti.

Accesări: 3557

 

satul Dolna, raionul Străşeni

Muzeul "Conacul Zamfir Ralli Arbore" (Casa muzeu A.S.Pușkin) se află într-un mic parc în satul Dolna, raionul Străşeni. Conacul aparţine lui Zamfir Arbore un cunoscut sociolog şi gazetar roman, născut în Cernăuți, autorul dicţionarului geografic al Basarabiei, apărut în seria dicţionarele geografice ale provinciilor române în afara Regatului.

Accesări: 4683

 

satul Dolna, raionul Străşeni

Rezervaţia știinţifică este arie naturală protejată de stat și se întinde pe o suprafaţă de 5177ha la 49 km de capitala Chişinău (ocolul silvic Lozova, raionul Străşeni). Rezervaţia a fost organizată în anul 1971. Vegetaţia silvică este reprezentată de păduri foioase (de gorun, stejar şi fag) de tipul pădurilor central-europene. Covorul ierbos este format din peste 750 specii de plante.

Accesări: 3900

 

satul Vărzărești, raionul Nisporeni

Mănăstirea Vărzăreşti (mănăstire de călugăriţe), cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru, se află în satul Vărzăreşti la 70 km de capitala Chişinău, în apropiere de oraşul Nisporeni. Este considerată prima ca vechime, dintre mănăstirile Basarabiei documentar fiind pomenită într-un hrisov din 25 aprilie 1420, de pe timpul lui Alexandru cel Bun.

Accesări: 3878

 

satul Iurceni, raionul Nisporeni

Localitatea Iurceni e cunoscută în Moldova şi departe de hotarele ei prin renumitul Bâlci al olarilor desfășurat aici în septembrie, unde se adună meşterii populari din toate colţurile ţării. Satul este atestat documentar în anul 1429 într-un act de danie, făcut unui boier de către Alexandru cel Bun.

Accesări: 4000

 

satul Bursuc, raionul Nisporeni

Mănăstirea Hâncu (mănăstire de călugăriţe) cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva se află în satul Bursuc raionul Nisporeni, la 60 km de capitala Chişinău pe traseul Leuşeni - vama Albiţa. A fost întemeiată inițial ca schit, pe timpul domnitorului moldovean Duca Vodă, de către stolnicul Mihalcea Hâncu.

Accesări: 3950

 

raionul Cimișlia

Monumentul istoric "Valul lui Traian" reprezintă o fortificaţie din perioada antică târzie, atestat pentru prima dată documentar la 13 martie 1489. Valurile sunt situate în partea de sud a Moldovei şi constituie 2 ramificaţii principale: "de jos" şi "de sus".

Accesări: 3861

Contacte

str. S. Lazo, 13
(+373) 79 23 78 23
antrec@moldova-tourism.md

Autentificare

Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural din Moldova este o organizatie non-guvernamentala, apolitica, non-profit. Asociatia a fost creata in septembrie 2000 si este initiatorul deschiderii primelor afaceri rurale in Republica Moldova. Rezultatele obținute de ANTREC de-a lungul activității sale se datorează echipei noastre formate din specialiști si formatori naționali din diverse domenii precum cultură, etnologie, istorie, drept, economie, ecologie, meșteșuguri etc.