60 de locuitori de pe ambele maluri ale Nistrului au fost iniţiaţi în domeniul turismului rural

 

 

60 de locuitori de pe ambele maluri ale Nistrului au beneficiat de o primă instruire profesională  în vederea dezvoltării afacerilor turistice rurale,  graţie unui proiect realizat de către Asociaţia Națională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC)  în comun cu Agenția de Dezvoltare  Regională din Tiraspol, cu asistenţa financiară a Programului UE-PNUD “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.

 

Seminarele respective s-au desfășurat pe parcursul a opt zile, în taberele de odihnă din localitățile  Slobozia Dușca, raionul Criuleni și Merenești, raionul Slobozia. În acest răstimp participanţii au beneficiat și de posibilitatea cunoașterii reciproce, creînd noi relații de colaborare pentru viitoarele lor afaceri, pe care au început să și le planifice împreună, sporind creșterea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale  Nistrului.

 Precum menționează și Dmitrii Olișanski, s. Podoima, raionul Camenca: «…aici, am întîlnit mulți oameni interesanți, cu care voi continua colaborarea. Întrunindu-ne pentru prima data mai mulți doritori de a dezvolta afaceri turistice în satele de pe malurile Nistrului, am discutat problemele noastre, facînd scimb de idei și împreună cu lectorii, am găsit soluții optime. Cursul de seminare îl consider reușit, util și absolut necesar fiecărui din noi.»

 Alexandru Carpovici, s.Salcia, r.Șoldănești, îl susține, zicînd ca  «… pînă la aceste seminare nici nu am bănuit de ce potențial turistic dispunem și ce oportunități ne-ar putea genera acest domeniu. Instruirea dată ne-a răscolit sufletele și mințile, impulsionîndu-ne spre dezvoltarea și pomovarea afacerilor turistice rurale. În acest scurt timp am reușit să construim ”poduri de legătură” de la suflet la suflet și să întărim dorința de a participa împreună la dezvoltarea clusterului turistic comun.»

 La finalul cursului de instruiri teoretico-practice, în baza unui minim necesar de cunoștințe profesionale, oferite de către formatori versați din Moldova, fiecare сursant şi-a schiţat un Plan de Acţiuni pentru crearea propriei afaceri turistice.

 Ivan Sveț, s. Tea, raionul Grigoriopol, confirmă că «… sunt un novice în domeniul turismului. Am primit multe recomandări importante pentru lansarea propriei mele afaceri. În cadrul acestui curs s-au adunat entuziaști ai turismului de pe ambele maluri ale Nistrlui. Timpul petrecut aici impreună ne-a apropiat foarte mult.»

 În cadrul proiectului realizat cu sprijinul Programului UE-PNUD de promovare a încrederii, a fost deja elaborat un Studiu de cercetare a potenţialului turistic de pe ambele maluri ale Nistrului, au fost instruiți pentru inițierea afacerii 60 de locuitori din satele nistrene. În continuare, 30 din cei mai buni cursanti, pe parcursul a 2 zile, vor vizita și studia practicile de success din domeniul afaceilor turistice rurale din R. Moldova. Tot în cadrul proiectului va fi lansat un traseu nautic comun pe Nistru. La fel în cadrul acestui proiect va fi elaborat un Îndrumar pentru dezvoltarea afacerilor turistice în mediul rural şi un Ghid turistic pe Nistru.

Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” îşi propune să sporească încrederea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru ca ei să colaboreze şi împreună să-şi ridice nivelul de trai. În acest sens, Uniunea Europeană şi PNUD sprijină financiar şi tehnic activităţile lor comune în cinci domenii-cheie: dezvoltarea afacerilor, a societăţii civile, renovarea infrastructurii sociale, ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului ambiant.

 Toate fotografiile pot fi vizualizate în Galeria foto a site-ului sau pe pagina Facebook.

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.