satul Slobozia Mare, raionul Cahul

Până în anul 1954 a funcționat ca un punct de prelucrare a strugurilor de poamă în fosta ogradă a lui Costică Brânză, deportat în anul 1949. Suprafețele de vii în colhozuri erau mici, de aceea aici se prelucra mai mulți struguri din sectorul particular.

În urma ploii torențiale din vara lui 1954, punctul de fabricat vin a fost inundat complet. Atunci s-a început construcția unei fabrici de vinuri cu o capacitate de prelucrare mult mai mare, în "târlă" . Aceasta a început să funcționeze din anul 1957.

În colhozurile din sat creștea producția de struguri, de aceea prin anul 1965 s-a început construcția unei mari fabrici - tip de prelucrare a poamei în partea de nord a satului. Dată în folosință în 1968, fabrica putea prelucra la sezon 20 mii tone de struguri.

În anii 1983 – 1984 s-au construit un nou depozit pentru 800 mii decalitri și o secție de prelucrare a strugurilor cu o capacitate de 40 mii tone pe sezon.

Cel mai frumos an în prelucrarea strugurilor a fost 1973, când s-au obținut 710 mii decalitri de vinuri brute alcoolizate, planul fiind de 662 de mii.

În prezent fabrica continuă prelucrarea vinurilor brute, expedierea lor. O mare atenție se acordă prelucrării producției vinurilor brute de marcă de soiurile Cabernet, Cagor, Ciumai, Grătiești, ș.a.

Fabrica de vinuri este inclusă în:

> Ruta turistică N15 "Dunărea de Jos". Clic aici pentru detalii despre această rută...

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.