raionul Cahul

Rezervația naturala Prutul de Jos este sinonimul virginității naturii. Ea este amplasată în cursul de jos al râului Prut. În componenta sa intră lacul Beleu și o rețea de bălți care, în ansamblu, formează un ecosistem unic de importanță nu numai națională, dar și internațională și se întinde de la Cahul până la Giurgiulești.

Rezervația științifică Prutul de Jos a fost creată în scopul ocrotirii florei și faunei din lacul Beleu și a luncilor inundabile din împrejurimile lui. Suprafața rezervației este de 1691 hectare, circa 1/3 din suprafața rezervației este ocupată de apele lacului Beleu, restul teritoriului este prezentat prin vegetația palustră si de lunca inundabilă.

După proveniență lacul Beleu este un relict al Dunării și are o vârsta de 5-6 mii ani. Lungimea lacului este de 5 km, lățimea - 2km, adâncimea medie 0,5-1,5 m, adâncimea maximă fiind de 2,5 m.

Rezervaţia ştiinţifică "Prutul de Jos" este inclus în:

> Ruta turistică N15 "Dunărea de Jos". Clic aici pentru detalii despre această rută...

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.