or. Chișinău

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Biserica a fost ridicată în 1810 pe locul alteia mai vechi.

Posedă caracteristicile arhitecturii bisericilor ieşene din secolul al XVIII-lea, cu influenţe clasiciste în decorul plastic. Este o biserică cu planul alcătuit tradiţional din trei compartimente: naos, absida altarului şi pronaos, la care a fost adăugat un pridvor exterior. Decoraţia plastică este tributară clasicismului – cornişă cu denticule, friză, ancadramente.

Biserica Buna Vestire este inclusă în:

> Itinerar turistic N20. Tur de oraş "Chişinău oraş creştin-ortodox". Clic aici pentru detalii despre această rută...

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.