or. Chișinău

Centrul spiritual al Episcopiei romano-catolice de Chişinău este catedrala "Providenţa Divină" din Chişinău. Aici se află catedra episcopului, iar în capela adiacentă catedralei se păstrează icoana Sfintei Fecioare Maria, Maica Bunului Sfat, patroana diecezei.

Arhitectura catedralei romano-catolice a fost realizată în spiritul neoclasicismului tardiv, orientare în vogă la acel timp în Rusia, influenţată de arhitectura Renaşterii italiene. Era o mărturie a viziunii eclectice care începuse a se manifesta în arta timpului. Clădirea are un plan rectangular, alcătuit din trei nave, despărţite între ele de două şiruri din câte şase coloane ale ordinului corintic. Nava centrală este mai înaltă decât colateralele, fiind acoperită cu o boltă cilindrică pe arcuri dublouri, care se sprijină pe arhitravele şirurilor despărţitoare de coloane.

Biserica are o singură absidă a altarului, semicirculară în plan, care corespunde după lărgime deschiderii navei centrale. Bolta cilindrică trece la vest în bolta de formă semisferică (concă) a apsidei altarului. Navele laterale sunt acoperite cu tavane plate, înviorate de casetele rezultate de la grinzile de acoperire. Fiecare navă laterală avea câte o încăpere, care flancau absida altarului, cu rol de pastoforii, suprimate la ultima refacere a interiorului bisericilor.

Iniţial, altarul principal era din lemn şi piatră, prezbiteriul era înconjurat de o balustradă de lemn cu scări ce duceau spre altar. Pe acesta era situat tabernacolul şi o cruce de lemn negru cu Cristos din argint aurit. În altarul principal se găsea o icoană mare a Sfintei Fecioare cu Pruncul Isus, ambii încoronaţi cu coroane aurite. În nişele din colţuri au fost ridicate altare din lemn. Biserica mai era decorată cu icoane şi sculpturi reprezentându-l pe Cristos înviat şi 4 îngeri etc.

Biserica Romano - Catolică Providența Divina este inclusă în:

> Itinerar turistic N20. Tur de oraş "Chişinău oraş creştin-ortodox". Clic aici pentru detalii despre această rută...

ANTREC-Moldova это Национальная Ассоциация Сельского, Экологического, Культурного Туризма Молдовы, - организация неправительственная, некоммерческая, вне политики. Ассоциация создана в 2000 году и является инициатором открытия первых сельских туристических хозяйств в Республике Молдова.